OFFICIANT  JENNY  ÅKERMAN

BIBLIOTEK

GRÖNA ARKIVET >>>

Ett 14 sidor långt dokument, där du kan skriva dina önskemål om hur du vill att dina anhöriga ska göra när du har dött.

FORMULÄR >>>

Innan vårt första möte är det bra att ni har fyllt i aktuellt formulär. Då sparas mycket tid och vi kan fokusera på det viktiga.

MUSIK OCH DIKTER >>>

Förslag på musikstycken och dikter som kan passa på en ceremoni. Har du egna förslag får du gärna berätta dem, så de kommer med här.

SORGPYSSEL >>>

Tankar, frågor och aktiviteter att hålla på med en stund då och då. 

OBS för vuxna.

UTBILDNING >>>

Officianter behövs mer och mer, allt eftersom de religiösa arrangemangen känns fel för många. Därför behövs också officiantutbildning.

REFERENSER >>>

Vad har tidigare kunder tyckt? Här finns kommentarer från både namngivningar, vigslar och begravningar.