Röst

Jag är logonom, utbildad vid SMI (Högskolan för Musikpedagogik). En logonom är en pedagog som hjälper människor med deras talröster. En frisk röst har alla möjligheter att bli starkare, tydligare och behagligare att lyssna till. Den som lär sig mer om sin röst, och som tränar den kommer att vinna mycket, både professionellt och socialt.

Jag kan, utöver att föreläsa om rösten,  anlitas för exempelvis ett talsvar,
inläsning av talböcker eller som speaker till en informationsfilm eller liknande.


Lyssna till den lilla berättelsen om hur jag föddes som en glimt i min faders öra, tack vare min mammas röst.