Officiant

Jag har en egen hemsida för officiantverksamheten, officiantjennyakerman.se, välkommen dit! >>>

🍀

Namngivning, vigsel eller begravning?

”Som officiant vill jag hjälpa till i hela processen kring en ceremoni; hela vägen från det allra första mötet där kanske inte
önskemålen finns tydliga, till den avslutande kontakten efter själva ceremonin.”

Fler referenser >>>

🍀

Så här arbetar jag:

Vid första kontakten bokas ett möte och arvode fastställs. På mötet tas önskemål, frågor och idéer upp, och jag antecknar och frågar tills en helhet finns. Mötet avslutas och jag arbetar sedan med att forma ett förslag till text. Texten mailas och bearbetas tills alla är nöjda. När dagen väl kommer kan huvudpersonerna slappna av och vara i nuet, väl medvetna om att det som sägs är precis vad de vill, varken mer eller mindre.

Jag har en stor lyhördhet för andra människor när jag lyssnar efter vad kunden tänker och känner. Jag är bra på att coacha fram hur den allra bästa ceremonin kan bli, och min kreativitet kan verka smittande. Jag har en stark och behaglig röst som också lämpar sig utmärkt till att läsa dikter.

För att både jag och eventuella andra talare eller sångare ska kunna höras finns om så behövs en portabel ljudanläggning anpassad för en publik på upp till 100 personer (detta dock mot en tilläggsavgift).

🍀

Den kompetens jag har i bagaget är bland annat:

  • Högskoleutbildad Musik- och röstpedagog
  • Lång erfarenhet av att prata inför grupper av mycket skilda slag
  • Certifierad sorgbearbetare
  • Ettårig KBT-utbildning
  • Coach
  • och sist men inte minst livet …

    🍀