Mensa

Mensa är en ideell förening vars syfte är att identifiera och främja mänsklig intelligens så att den kan komma människor till godo. Föreningen finns i ett sjuttiotal länder världen över. Mensa Sverige har ca 7500 medlemmar (dec -19). För att bli erbjuden medlemskap ska man på ett övervakat intelligenstest prestera bland de översta 2 % av befolkningen (IQ på minst 131).

Min engagemang inom föreningen (jag blev medlem 2005):

Suppleant i riksstyrelsen  2006-2007
Vice ordförande 2007-2011

2007 startade jag vår numera blomstrande verksamhet med informatörer som kostnadsfritt besöker skolor och berättar om särbegåvning (=särskild begåvning).  Den skola som önskar ett sådant besök kan höra av sig till gcp@mensa.se. GCP står för Gifted Children Program, och finns över hela världen.

Ordförande 2011-2013
Talesperson 2014-2020

Projektledare för Mensapriset 2013-2022

Vårt största engagemang har vi inom GCP, Gifted Children Program. Många barn och ungdomar får inte det de ska i skolan. Skollagen säger att alla elever ska få stimulans på sin egen nivå, så de också utmanas och växer. Om man har en väldigt hög begåvning är det inte säkert att det automatiskt innebär att man är bra i skolan. Ofta är det så, men alldeles för ofta däremot är det väldigt många med hög begåvning som mår dåligt i skolan. De smälter in i tapeten, låter bli att räcka upp handen för att inte utmärka sig, de kan springa omkring i klassrummet i stället för att behöva sitta och räkna sida upp och sida ner med ”1+1”. Skolpersonal, och föräldrar, behöver kunskap om hur de här barnen kan upptäckas; det är nämligen långt ifrån de elever man tror. Utan den här kunskapen tappas många bort, och de upplever ofta skolan som ett fängelse.

Barn och ungdomar blir vuxna, och vi vuxna har varit barn. Motsvarande information om vuxna med särskild begåvning kommer mer och mer.

Vill du veta något mer om Mensa Sverige,
få kontakt med mig eller någon annan medlem att intervjua är du varmt välkommen att skicka ett mail till jenny.akerman@mensa.se
Du hittar också mycket information på föreningens hemsida: www.mensa.se
Där kan du också direkt göra ett provtest, för att se på ett ungefär vilken IQ du har.