TRÄNA DITT MINNE

-28 metoder för bättre studieteknik, effektivare arbetsliv och enklare vardag.

Tidslängd: En timme, eller efter önskemål.

”Metoderna har hjälpt mig att mer effektivt ta del av vetenskapliga texter, och hitta det jag specifikt söker, samt att få en överblick. Detta har har varit till stor hjälp under min doktorandutbildning.”
Julia Dalaryd, doktorand inom folkhälsovetenskap.

”Vi är våra minnen. Allt vi tänker, känner och gör baseras på våra minnen genom hela livet.”

Den här föreläsningen är baserad på boken TRÅNA DITT MINNE -28 metoder för bättre studieteknik, effektivare arbetsliv och enklare vardag, men är helt fristående i sitt föreläsarformat. Åhörarna får lära sig mycket om hur hjärnan fungerar när vi lär oss, varför vissa saker är lättare att lära sig än andra, varför förvirring är någonting bra, vikten av humor och mycket mer. Hur särbegåvade kan få problem i skolan för att de inte lärt sig studieteknik tas också upp. Med de faktiska kunskaperna blir det sedan enkelt att förstå mekanismerna bakom de många övningar som finns. I föreläsningen får också åhöraren uppleva känslan av att få kunskap att rusa in, då några övningar görs på plats. Inget material behövs här, det enda åhöraren behöver ha med sig är sin egen hjärna. Känslan av att vara sugen på att ge sig i kast med nya, eller gamla, material att lära in ger åhöraren en positiv upplevelse av lärande. Det hela blir en rejäl uppgradering av den egna effektiviteten.

”Efter att i många år ha funderat på varför vissa saker är lättare att lära sig än andra, och varför vissa studiemetoder är bättre än andra, har jag kommit fram till ett enda ord: Minne. Allt handlar om minnet. Alla olika tekniker och metoder bygger uteslutande på hur vi minns. Ändå finns det alldeles för många undervisningssätt som inte utnyttjar den kraften.”

Mer om boken >>>