Röst

Jag är logonom, utbildad vid SMI (Högskolan för Musikpedagogik). En logonom är en pedagog som hjälper människor med deras talröster. En frisk röst har alla möjligheter att bli starkare, tydligare och behagligare att lyssna till. Den som lär sig mer om sin röst, och som tränar den kommer att vinna mycket, både professionellt och socialt.

Jag kan, utöver att föreläsa om rösten,  anlitas för exempelvis ett talsvar, inläsning av talböcker eller som speaker till en informationsfilm eller liknande.


Lyssna till den lilla berättelsen om hur jag föddes som en glimt i sin faders öra, tack vare min mammas röst.

 

Så här gick det för Doris. Samma sak kan hända om man som flicka missar det viktiga målbrottet, det som ska resultera i en kvinnas röst.

Vill du träna din röst, och lära dig mer?
Du kan börja här och nu!

Introduktion:

 

Tankar kring olika röster:

 

Varför träna rösten? Och hur?

 

Snabbuppvärmning:

 

Vardagsövningar:

 

Lek med rösten:

Hitta fler logonomer på www.logonom.se.

Talarforum presenterar Jenny Åkerman och rösten med artiklar, tips ljud- och film:

Rösten -vårt viktigaste arbetsredskap, artikel och tips >>>

Rösten -introduktion, ljud- och filmklipp >>>