Officiant

Bröllop Nadire Björn 17 kopia
Söker du någon som kan leda en ceremoni? Det kan vara en begravning, en vigsel eller en namngivning. Eller något annat som det vore fint att skapa en högtidlig och personlig ceremoni kring. Tanken är fri! Allt är möjligt.
Välkommen att ringa eller skicka ett mail om du har frågor, funderingar eller önskemål!

Som officiant vill jag hjälpa till i hela processen kring en ceremoni; hela vägen från det allra första mötet där kanske inte önskemålen finns klara, till den avslutande kontakten efter själva ceremonin.

Min kreativitet och lyhördhet gör att jag kan bistå med utformningen av ceremonin så den blir precis vad ni drömmer om.

Jag kan om så önskas framföra sånger till eget gitarrkomp, läsa dikter och höras väl. Jag har en stor bank av musik, visor och dikter och älskar att leta, och ofta hitta, bra förslag. För att både jag och eventuella andra talare eller sångare ska kunna höras har jag om så behövs egen portabel ljudanläggning anpassad för en publik på upp till 100 personer.

En viktig del av processen kring en ceremoni är planeringen, och därför är jag mycket noga med samtalen för att säkerställa att all viktig information och önskemål kommer fram. Även när det är flera inblandade som kanske är av olika åsikt tror jag mig om att kunna leda samtalet till önskat resultat för alla.

Jag tar gärna uppdrag vid namngivningar, begravningar och vigslar.

OBS!
Viktig information angående vigslar:
Jag har inte officiellt vigselförordnande och har alltså inte juridisk rätt att utföra vigslar ”på riktigt”. Detta för att Länsstyrelsen i Stockholm ligger enormt mycket efter med sina regler; man kan bara få förordnande om man är politiker, sjökapten, domare eller liknande (dessutom får man inte ta betalt för arbetet). Vill man vigas borgerligt är man hänvisad till Kommunkontoret/Stadshuset, som erbjuder vigselakter men då i kort format med endast de juridiskt binande replikerna ”Tager du denna …” osv. Där kan man heller inte medföra gäster utan endast två vittnen, och det hela är över på några minuter (medan nästa par kanske sitter i väntrummet …). Därför, om jag ska engageras behöver brudparet fatta beslut om huruvida de vill göra så här, för att få till sin egen ceremoni precis efter sina önskemål:
Ni ordnar själva med hindersprövning mm från Skatteverket, samt ombesörjer det juridiska själva, exempelvis tidigt samma dag, eller några dagar före eller efter. Och så gör vi en ”fejkvigsel” där ceremonin utformas av oss tillsammans, där den också innehåller ”Tager du denna”, ringar mm. Gästerna behöver inte veta detta, och det brukar funka hur bra som helst.

Den kompetens Jenny har i bagaget är bland annat:

  • Musik- och röstpedagog
  • Lång erfarenhet av att prata inför grupper av mycket skilda slag
  • Certifierad sorgbearbetare
  • Ettårig KBT-utbildning
  • Coach
  • och sist men inte minst livet …

Här kan du läsa några referenser >>>

Jenny ingår också i ett litet nätverk av officianter. Välkommen till Hopp & Kärlek!