Vad är NLP?

NLP, Neurolingvistisk Programmering, är en samling modeller och tekniker som alla syftar till att åstadkomma önskvärda förändringar. Neuro- står för våra sinnen, hur vi använder dem när vi tolkar information. Lingvistisk står för språket, lingvistiken, och anger ett intresse för hur vi uttrycker oss, vad det ger för effekter både på andra och på oss själva, vad vi väljer för ord och uttryck. Programmering visar på att vi alla har olika mönster för allt vi gör, mönster som kan förändras. Om vi vill kan vi påverka förändringen medvetet till det bättre, om vi bara upptäcker hur vi gör och varför.

Begreppet NLP grundades 1972 av två amerikanare – Richard Bandler, som då var psykologistuderande vid University of California och John Grinder, som arbetade som biträdande professor i lingvistik på samma universitet. De studerade noga den omtalade gestalt terapeuten Fritz Perls, den framgångsrika famljeterapeuten Virgina Satir och den kände hypnosterapeuten Milton Erickson för att komma fram till en slags manual för hur vi människor fungerar och beter oss – framförallt i kommunikation med andra. Resultatet blev en bunt modeller som den som önskar kan ta efter. Sedan har fler och fler lärt sig att ”modellera” framgångsrika personer medvetet. Många använvänder NLP-tekniker omedvetet; de består ju alltid av mönster tagna ur verkligheten. Ju fler förändringsmodeller man kan, desto större möjligheter att hitta det perfekta verkyget i ett visst sammanhang.