Tillstånd

Utforska ditt favorittillstånd, och motsatsen.
Vad är skillnaden?

1) Sitt eller stå, som du behagar. Blunda ibland om du vill; det kan vara till hjälp.

2) Tänk att du är glad och avspänd. Att ditt tillstånd är gott. Att allt är rätt kul och stimulerande i livet. Alltså ett önskvärt sinnestillstånd att vara i!

3) Lägg märke till tre saker:
Dina tankar: Vad tänker du? Vad ser du för bilder eller hör du för ljud i dina tankar?
Dina känslor: Vad har du för känslotillstånd i kroppen? Vika ord beskriver din känsla?
Din kroppsställning: Var har du tyngdpunkten i kroppen, hur andas du, vart är din blick riktad? Mer?

4) Gör nu samma sak som i punkt 2 och 3, men denna gång med motsatt tillstånd. Sur, deppig, allt är botten…

5) Växla några gånger och memorera vilka förändringarna blir i kropp, känsla och tanke.

6) Använd vid behov för att byta sinnestillstånd!