NÖHR

1) Tänk ut ett önskat resultat du skulle vilja ha.

2) Lägg ut lappar på golvet som fyra steg framåt. På lapparna ska stå: N Ö H och R.

3) Ställ dig på N. Ställ dig frågan: Vad är ditt NULÄGE i förhållande til det önskade resultatet? Vad ser, hör och känner du i nuläget?

4) Kliv fram ett steg och ställ dig på Ö. Vad är ditt ÖNSKELÄGE? Vad är det önskade resultatet? Hur skulle det vara att vara där? Vad ser du då? Vad hör du då? Vad känner du då? Försök att verkligen tänka dig in i hur det skulle vara, med alla dina sinnen.

5) Kliv fram, ställ dig på H. Vad hindrar dig att redan ha nått ditt resultat? Konstatera en eller några saker som du vet hindrar dig, saker som skulle kunna vara under din egen kontroll. Här behöver du bara snabbt konstatera, inte gå in med alla sinnen…

6) Kliv fram ett steg och ställ dig på R. Vilka RESURSER behöver du ta fram för att klara hindrena? Det kan vara resurser som styrka, ödmjukhet, humor, vishet, beslutsförmåga… Vilka resurser vill du förse dig med i denna ”skattkammare”. Du har allt du vill inom räckhåll. Ta för dig. Förställ dig hur du väcker dina dolda resurser till liv.

7) Lägg nu lapparna i annan ordning: N R Ö. Hinderlappen kan du slänga!

8) Kliv in i N med alla sinnen. Återkalla upplevelsen av NULÄGET. Håll kvar upplevelsen medan du glider över till R. Låt ditt NULÄGE fyllas på med alla RESURSER, som om du blir laddad i ett batteri…Så till Ö med alla sinnen. Märk hur smidigt det går att komma över i ÖNSKELÄGET eftersom du tankat resurserna. Njut.

9) Ytterligare ett steg framåt ser du bakåt på vad du gjort. Hur tänker du nu?