De fyra grundstenarna

ÖNSKAT RESULTAT—-FEEDBACK—-FLEXIBILITET—-HANDLING

Om du tränar dig i att tänka så här är det lättare att komma dit du vill.

 

Fundera först på följande frågor:

1) Tänk ut något du vill ska hända i ditt liv, ett önskat resultat du skulle vilja ha. Det ska vara något du själv kan påverka, men inte riktigt vet hur du ska göra. Det får alltså inte vara sådant som står utanför din kontroll, som exempelvis vinna på lotteri (särskilt inte om du inte köper någon lott).

2) Är du beredd att, när du börjar jobba mot det resultatet, vara uppmärksam på din omgivning för att märka ifall det du gör verkar bra? Och inte blunda för signaler om att du kanske är på fel spår? Med skärpta sinnen och uppmärksamhet på den feedback du får blir det tydligt vad som är gynnsamt och inte.

3) Är du sedan flexibel nog att vilja och våga ändra ditt beteende allt utifrån den feedback du får? Och är du beredd att låta det fortgå, så du hela tiden är beredd att vara flexibel? Påminn dig hela tiden om ditt önskade resultat, så blir det lättare att göra gynnsamma förändringar.

4) Om du nu har svarat ja på ovanstående frågor, och om det önskade resultatet verkligen är värt att uppnå, då borde det ha skapat både insikt och vilja att börja agera.