NLP

Vad är NLP? >>>

Här har du möjlighet att bilda dig en uppfattning om vad NLP är, och det finns några enkla övningar att prova. Syftet är också att du ska kunna
använda övningarna för att komma på några nya bra tankar. Det finns många olika synsätt om vad NLP egentligen är, ungefär som att begreppet ”coaching” har en tydligt definition, men används på vitt skilda sätt beroende på personlighet och framför allt utbildning. Jenny har hållit många
utbildningar till NLP Practitioner och NLP Master. Hon är utbildad NLP-tränare enligt INLPTA.

Prova här och nu!

De fyra grundstenarna

Positivt minne

NÖHR

Tillstånd