Jenny föreläser

 

Minnet, så funkar det:

 

Doris röstfälla: